Informatie voor verwijzers, huisartsen en bedrijfsartsen


Ria Bijvoet Praktijk voor  levens- en loopbaanontwikkeling
biedt psychosociale therapie en coaching. Psychosociale therapie is laagdrempelige hulpverlening en omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, klachten, ervaringen en gevoelens te laten kijken zodanig dat zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het kenmerk is dat het breed en cliŽntgericht is.

Voor meer informatie over de kwaliteit van de psychosociaal therapeut kijk hier

Mijn aanbod bestaat o.a. uit oplossingsgerichte therapie, CGT, ACT, RET, Mindfulness, Natuurcoaching, NLP, Transactionele Analyse en Systemisch Werk. Bij burn-out en chronische stressklachten werk ik volgens de effectieve CSR-methode.
Naast het werken aan praktische oplossingen wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.

Psychosociale therapie is bedoeld voor geestelijk gezonde mensen die de kwaliteit van hun leven willen verbeteren. De praktijk biedt geen hulp bij ernstige psychiatrische problemen of ernstige verslavingsproblematiek.

Wanneer psychosociale therapie?
Wanneer er geen lichamelijke of medische oorzaken zijn (uitsluitend ter beoordeling van de (huis- of bedrijfsarts) is psychosociale therapie een effectieve vorm van hulpverlening.

Mijn specialismen zijn het begeleiden en ondersteunen bij de volgende diagnoses en/of symptomen:
        
psychische en/of psychosomatische klachten ontstaan door stress in de werk- of
      privťsituatie zoals stress/spanningsklachten, hyperventilatie, angsten,
      slapeloosheid, overspannenheid of burn-out*);

        
loopbaanvragen; problemen op het werk;
        
laag zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen;
         gebrek aan assertiviteit.

*)Burn-out
Het aantal mensen met een burn-out stijgt in een snel tempo, waardoor er steeds meer mensen met stressgerelateerde klachten bij de huis- en/of bedrijfsarts komen.
Een burn-out gaat niet vanzelf over en geeft soms blijvende cognitieve schade. Het is belangrijk dat mensen snel starten met het op de juiste manier werken aan hun herstel. Het liefst onder deskundige begeleiding. Pas als het fysieke herstel goed op gang is gekomen, kan er gekeken worden naar verbetering van het zelfmanagement. Hierbij is een fundamentele bewustwording van oorzaken, gekoppeld aan blijvende verandering in denken en doen essentieel voor een toekomstig gezond functioneren in werk en leven.

Met het doorsturen naar een gespecialiseerde therapeut of coach voor een
burn-outtraject kan de uitvalperiode van de patiŽnt/cliŽnt bekort en het re-integratie proces bespoedigd worden. 

Als therapeut en gecertificeerd CSR-coach, ben ik o.a. aangesloten bij de Stichting Begeleiden bij Burnout & Stress ( www.burnoutenstress.nl )en gespecialiseerd in dergelijke trajecten. Mijn begeleiding is gericht op fysiek herstel, energieopbouw, aanpak van de onderliggende oorzaken, in vertrouwen kunnen omgaan met situaties, voorkomen van terugval, een gezonde inrichting van werk- en privťleven, weer lekker aan de slag zijn.

Verwijzing
Voor hulpverlening bij Ria Bijvoet Praktijk voor levens- en loopbaanontwikkeling is geen verwijzing nodig. Toch meldt een deel van de cliŽnten zich na een verwijzing van hun huisarts.

Mogelijk heeft u contact met mensen die u graag voor hulp wilt doorverwijzen naar Ria Bijvoet Praktijk voor levens- en loopbaanontwikkeling. Dat kan. Vooroverleg is ook mogelijk. In principe heeft het mijn voorkeur dat mensen zichzelf aanmelden, al dan niet met een schrijven van de huis- of bedrijfsarts.

Voordelen
Belangrijke voordelen van een hulpverleningstraject in mijn praktijk zijn:

        
Geen wachtlijsten. De tijd tussen aanmelding en het starten van een begeleidings-/
      behandelingstraject is maximaal 2 weken.

        
Mijn begeleiding kenmerkt zich door specifieke (ervarings)deskundigheid (dit wordt
      door cliŽnten als erg prettig ervaren), persoonlijk maatwerk en een 
      integratieve aanpak.

        
Preventieve en curatieve maatwerktrajecten.
        
Ruime gesprekstijd: een gesprek kan tussen de 60 en 90 minuten duren.
        
Lid van de NFG Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk.
        
Registertherapeut BCZģ.
        
Lid van de Stichting Begeleiden bij Burn-out en Stress, een landelijk netwerk van
      gecertificeerde en gedreven coaches, gespecialiseerd in een effectieve aanpak van
      burn-out en stressklachten.

Sinds 2011 ben ik in het bezit van het certificaat Medische Basiskennis op HBO-niveau.

Ik werk conform de gedragsregels van bovenstaande beroepsverenigingen.
Ik ben verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en val onder de klacht- en tuchtregelingen van NFG en RBCZ.
Permanente scholing en bijscholing door het volgen van opleidingen, cursussen, supervisie en intervisie dragen bij aan mijn kwaliteit als therapeut.

Terugrapportage
Indien u heeft doorverwezen informeer ik tussentijds over de voortgang van het herstelproces. Deze terugkoppeling is mede afhankelijk van de wens van de patiŽnt/ cliŽnt aan wie wordt gevraagd of deze het op prijs stelt.

Vanzelfsprekend ben ik graag bereid om nader kennis te maken. Mijn website biedt al een overzicht van hoe ik werk en wat ik kan betekenen voor uw cliŽnt. Neem gerust contact op als u meer wilt weten of specifieke vragen hebt: 06-20472518 of rbijvoet@xs4all.nl