Ik volg vol vertrouwen mijn innerlijke stem

Visie

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens verantwoordelijk is voor zichzelf en het leren leven met de omstandigheden. Je hoeft geen slachtoffer te zijn van gebeurtenissen of van anderen, je kunt mijns inziens op elk moment keuzes maken waardoor jouw leven eruit kan gaan zien zoals jij dat wilt.

Mijn werkwijze is gebaseerd op de cliŽntgerichte benadering van Carl Rogers. Deze wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijk respect, empathie en echtheid. Ik maak gebruik van diverse methodieken en invalshoeken zoals oplossingsgericht coachen, ACT, Natuurcoaching, NLP, Transactionele Analyse en Systemisch Werk. Mijn begeleiding is steeds afgestemd op de behoeften van de cliŽnt en de fase van het proces.

Er is te allen tijde sprake van een gelijkwaardige relatie waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor je proces, voor de keuzes die je maakt en de stappen die je zet.  Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing voor je problemen en klachten. Je kunt daarbij rekenen op mijn toewijding en betrokkenheid.

Ervaring:  "De zorgvuldigheid en de integriteit waarmee Ria te werk gaat raakt mij
telkens weer".