Tarieven en voorwaarden
 

Maak een
AFSPRAAK
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Particulieren algemeen
Kennismakingsgesprek maximaal 30 minuten                         
Gratis en vrijblijvend (Dit kan ook telefonisch of via Skype )                                         

Psychosociale begeleiding of coaching                  
Een sessie van 60 minuten:   70,00
Een sessie van 75 minuten:   85,00

Alle gesprekken kunnen ook via Skype worden gedaan.
Skypenaam: riabijvoet

Voor bedrijven gelden aangepaste tarieven. Ik maak graag een offerte op maat.  

--------------------------------------------------------------------------------------------

Burn-out en stressbegeleiding
Kennismakingsgesprek maximaal 30 minuten                         
Gratis en vrijblijvend (Dit kan ook telefonisch of via Skype)                                          

Burn-out en stressbegeleiding
Een sessie van 60 minuten:   70,00
Een sessie van 75 minuten:   85,00

Alle gesprekken kunnen ook via Skype worden gedaan. Skypenaam: riabijvoet

Indien de werkgever bereid is een burn-outbegeleidingstraject te betalen, gelden aangepaste tarieven. Ik maak graag een offerte op maat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuele assertiviteitscoaching

Telefonisch kennismakingsgesprek maximaal 30 minuten                      
Gratis en vrijblijvend (Dit kan ook telefonisch of via Skype)                                          

Een kort traject van vier gesprekken van 60 minuten                                      
270,00

Een los gesprek                                            
Een sessie van 60 minuten:   70,00
Een sessie van 75 minuten:   85,00

Indien de werkgever bereid is een assertiviteitstraject te betalen, gelden aangepaste tarieven. Ik maak graag een offerte op maat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natuurcoaching
Telefonisch kennismakingsgesprek van te voren van maximaal 30 minuten     
Gratis en vrijblijvend

Een wandelsessie 90 minuten                                                

Een wandelsessie 90 minuten:   75,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Voorwaarden

Afspraak  annuleren
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch geannuleerd te worden. Bij afzeggen minder dan 24 uur van tevoren, wordt 50% in rekening gebracht.

Algemene betalingsvoorwaarden
De gedeclareerde kosten voor de begeleiding, dienen binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald. 

Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum stuur ik een betalingsherinnering. Voldoet de clint binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan ben ik gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de clint. 

Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de clint aan de betalingsverplichting heeft voldaan. 

Privacy
De persoonsgegevens die clinten verstrekken via het contactformulier, telefonisch contact of mailcontact worden door mij vastgelegd. Hoe ik met persoonlijke gegevens omga is vastgelegd in de Privacyverklaring.

Wijzigingen
Ria Bijvoet Praktijk voor Levens- en loopbaanontwikkeling behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden ook op de website gepubliceerd. Ik raad iedereen aan deze Algemene Voorwaarden bij elke inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Algemene Voorwaarden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

l OC Registerlid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Registratienummer 5929.
Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met mij te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon* van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. 
Ik voldoe aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). 
* Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl

l Lid van een intervisiegroep van gecertificeerde coaches op het gebied van burn-out- en stressbegeleiding. Zij zijn allemaal (minstens) HBO geschoold en gediplomeerd en aangesloten bij een of meerdere beroepsverenigingen. Naast het werken vanuit eenzelfde gedachtengoed brengt ieder ook een eigen begeleidingsexpertise mee.

Sinds 2011 ben ik in het bezit van het certificaat Medische Basiskennis op HBO-niveau.

Ik heb er vertrouwen in dat mensen die hulp zoeken, de weg naar mijn praktijk zullen vinden. Voor minder draagkrachtigen hanteer ik zo nodig andere tarieven. Informeer naar de mogelijkheden.