Waar angst is, ligt de opdracht  C.G. Jung

Psychosociale begeleiding

Functioneer je niet goed meer door lichamelijke en psychische klachten als gevolg 
   van bijvoorbeeld stress, overspannenheid, burn-out, faalangst of een gebrek aan
   zelfvertrouwen?
Voel je je onzeker op het gebied van je loopbaan?
Zou je meer inzicht willen krijgen in wie je bent?
Ervaar je problemen in je relaties met anderen?
• Raak je snel overprikkeld of snel uitgeput na sociaal contact?


Herken je één of meer van de bovenstaande thema's? Hoe zou het zijn om dan nu een eerste stap te zetten naar een verandering hierin? Om je bewuster te worden van de patronen die er voor zorgen dat je uit balans of overbelast raakt? Of om meer inzicht te krijgen in de overtuigingen die een gezond gevoel van eigenwaarde in de weg zitten?

Lees hier een kort pleidooi voor psychosociale begeleiding.

Maak een
AFSPRAAK
voor een vrijblijvende kennismaking

Het is mijn verlangen om bij mensen die telkens weer worstelen met stress en spanningsklachten en met gevoelens van onzekerheid en (faal)angst, een proces van bewustwording en persoonlijke groei op gang te brengen. Het is mijn doel om anderen te leren hun kracht te herkennen en in zichzelf te geloven zodat ze veel meer zelfvertrouwen kunnen ervaren.

De psychosociale begeleiding richt zich op behandeling en begeleiding bij:
-
burn-out
- stressklachten
- hyperventilatieklachten
- angst- en paniekklachten
- hoogsensitiviteit, HSP
- patronen en valkuilen
- negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen
- assertiviteitsproblemen
- onzekerheid, faalangst, weinig zelfvertrouwen
- ADD, ADHD


Belangrijke voordelen van een begeleidingstraject in mijn praktijk zijn:
- Geen wachtlijsten.
- Mijn begeleiding kenmerkt zich door specifieke (ervarings)deskundigheid,
  persoonlijk maatwerk en een integratieve aanpak. Als complementaire zorgverlener onderscheid ik me van de reguliere zorgverlener vooral door de grote betrokkenheid bij de cliënt.
- Er is veel aandacht en tijd beschikbaar: een gesprek kan tussen de 60 en 90 minuten 
  duren.
- Lid van de NFG vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk.

Ik werk conform de gedragsregels van bovenstaande beroepsvereniging.

Een begeleidingstraject is een goede investering in jezelf!
 

Ervaring: “Het belangrijkste in het gesprek is voor mij steeds weer de ondersteuning, het kunnen bespreken. Dat is ook wat mij energie geeft. Als ik dit alles thuis in mijn eentje doe gaat het niet leven, kan ik het niet voelen“.