Ik doe wat me het meeste plezier geeft

Het loopbaanonderzoek

In een zeer persoonlijk loopbaanonderzoek - gebaseerd op het Koersonderzoek volgens de methode Hoogendijk - gaan we op zoek naar je kwaliteiten, talenten, drijfveren en inspiratiebronnen. Aan de hand van diverse opdrachten en gesprekken kunnen we er samen achter komen wat jij het liefste wilt gaan doen. Het beeld van wat je wilt en kunt zal steeds duidelijker worden. Dat betekent soms hard werken maar ook weer enthousiast kunnen worden. Aan het einde van het traject weet je wat jouw koers is voor de komende tijd.

Mijn ervaring is, dat als je je hart durft te volgen en dit trouw blijft, je vanzelf een ander en meer vitaliserend loopbaanperspectief gaat creëren.

"Ik ben erg zoekend in wat ik wil, kan en zou gaan moeten doen. Eigenlijk ben ik op zoek
naar een focus in mijn leven".

Het loopbaanonderzoek bestaat gemiddeld uit zes tot acht gesprekken van anderhalf uur. We inventariseren persoonlijke levens- en werkervaringen. Vervolgens werken we met het levensverhaal en verhelderen we in één of twee gesprekken kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen en krijgen inzicht in levensthema’s en overlevingsscenario’s. Daarna wordt er in vier à zes koersgesprekken dieper ingegaan op de onderwerpen zingeving en vitaliteit.
We werken toe naar een verdere concretisering van een zinvol en vitaliserend toekomstperspectief met betrekking tot levensloop en loopbaan.
Het loopbaanonderzoek blijft steeds op jou afgestemd. Desgewenst kan ik ook andere werkvormen inzetten, zoals tekenen en visualiseren.
Tussen deze gesprekken plannen we voldoende tijd om de opdrachten te kunnen uitwerken. Houd rekening met een doorlooptijd van ongeveer vier maanden.

Afhankelijk van de conclusies en bevindingen kan het zijn dat je behoefte hebt aan een vervolgtraject gericht op arbeidsmarktverkenning, netwerken, solliciteren of zelfstandig ondernemerschap. In dat geval kan ik doorverwijzen naar een coach in mijn brede netwerk.

Losse gesprekken
Soms zit je met iets waar je gewoon eens over van gedachten wil wisselen. Dan is het altijd mogelijk om een los gesprek af te spreken met daarna eventueel meerdere losse vervolggesprekken.

Aan het loopbaanonderzoek gaat een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek vooraf, waarin we met elkaar kennismaken en waarin je besluit of je het loopbaanonderzoek gaat volgen.
TIP:
onderzoek of het probleem of de vraag waarmee je aan het werk wil gaan helder voor je is. Je probleem of vraag op papier zetten kan je hierbij helpen.

Ervaring: "Ik ben heel blij dat ik de stap heb gezet om bij jou loopbaanbegeleiding te
volgen. Iedere keer loop ik vol enthousiasme weg, de stress die ik voelde is weg".