Een kort pleidooi voor psychosociaal therapeuten


Psychosociaal therapeuten zijn vaak heel goed geschoold. Er is in Nederland een behoorlijk potentieel aan goed geschoolde, HBO-opgeleide, psychosociaal therapeuten met verschillende specialisaties. Zij kunnen veel van de hulpvragen aanpakken.

Als zoín therapeut lid is van een door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging en koepelorganisatie die zorgt voor tucht- en klachtrecht, is gedeeltelijke vergoeding mogelijk vanuit het aanvullende pakket. Deze therapeut voldoet aan de eis van een afgeronde reguliere en relevante HBO-opleiding plus een meerjarige specialisatie tot therapeut. Daarin of daarnaast o.a. medische en psychosociale basiskennis, leertherapie, intervisie en supervisie. Veel zorgverzekeraars stellen vergelijkbare eisen.

Ik deel de ervaring met collega-psychosociaal therapeuten dat het feit dat ik voor iedere cliŽnt de rust en de tijd kan nemen, een belangrijke succesfactor is. Uit eigen ondervinding weet ik dat het prettig is voor een cliŽnt dat ik vanuit veel (levens)ervaring werk en ouder ben (64 jaar). Ervaringsdeskundigheid is een bijzonder rijke bron voor therapeuten, maar alleen als die persoonlijke ervaring behoorlijk is doorgewerkt in leertherapie en in ervaringsgerichte trainingen en opleidingen.

Het is mijn wens dat de huisarts/POH-GGZ/bedrijfsarts zijn/haar kennis kan uitbreiden t.a.v. de hťle sociale kaart en daarmee de patiŽnt/cliŽnt kan helpen met de vraag: ďwat of wie past er nu bij mij en mijn hulpvraag?Ē In mijn geval onderscheid ik me door mijn kennis ervaring met loopbaanvragen.

De verwijzer is naar mijn mening cruciaal in het kennen van het totaalaanbod.  Voor hem/haar is het toch een groot voordeel om een breed inzetbaar netwerk van instanties en hulpverleners van allerlei kunnen te hebben waar hij/zij mensen naar toe kan verwijzen?