Je blik zal alleen helder worden wanneer je in je hart kijkt...
Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.
C.G. Jung

Psychosociale begeleiding bij hyperventilatie en/of een paniekstoornis

Bij een begeleidingstraject bij hyperventilatie, angstklachten of een paniekstoornis, hangt het benodigde aantal sessies sterk af van de klachten en de omstandigheden. Eerst onderzoeken we in een kennismakingsgesprek of psychosociale begeleiding een geschikte vorm van hulpverlening is of dat het beter is om door te verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

Het eerste gesprek staat vooral in het teken van de actuele hyperventilatie- of paniekklachten: wat is het, wat betekenen de klachten voor het dagelijkse functioneren, hoe ga je er mee om. Goede informatie geeft vaak al de nodige geruststelling. Vervolgens maken we samen een begin met het zoeken naar de dieperliggende oorzaak van de klachten. We kijken naar patronen, persoonskenmerken en valkuilen: gedachte- en gedragspatronen die leiden tot het ontstaan van stress en hyperventilatie.

Ik vind het belangrijk dat iemand zoveel mogelijk gebruik maakt van zijn/haar eigen capaciteiten en kwaliteiten: hoe kun je jezelf versterken. Hoe ben je in contact met gevoelens en hoe uit je ze, assertieve vaardigheden, hoe ga je om met grenzen stellen. 
Er is aandacht voor ontspanning en leefstijl.
In de afrondende fase van het traject evalueren we. We bespreken op welke manier je verder wil en wat je daarvoor nog nodig denkt te hebben. Hoe ga je om met een terugval bijvoorbeeld.

Ik maak gebruik van diverse methodieken en invalshoeken zoals bijvoorbeeld ACT, RET, NLP, Transactionele Analyse, Systeemtheorie, Natuurcoaching, Mindfulness, oplossingsgerichte methodiek en het trainen van assertieve vaardigheden.
Ik heb een aantal jaren gewerkt voor de Nederlandse Hyperventilatie Stichting waar ik voorlichting en informatie gaf over hyperventilatie en angstklachten.