Wat is hyperventilatie

Meer ademen dan je lichaam nodig heeft noemen we hyperventileren. Sommige mensen reageren op stress en emoties met een gespannen, hoge ademhaling. Hyperventilatie is een veel voorkomend verschijnsel. Als mensen voor het eerst klachten krijgen die wijzen op hyperventilatie, duurt het meestal enige tijd voordat de juiste diagnose is gesteld.

Er is een enorme verscheidenheid in deze klachten. Bekende klachten zijn een gevoel van ademnood of te zullen stikken, tintelingen of gevoelloosheid van de vingers of rond de mond, duizeligheid, licht in het hoofd, wazig zien, gevoel van flauwvallen, klachten in de hartstreek, misselijkheid, trillen en transpireren. En er zijn nog vele andere klachten bekend. Zie hiervoor ook de website van de Nederlandse Hyperventilatie Stichting: www.hyperventilatie.org.

Vaak denken mensen dat er iets ernstigs aan de hand is misschien wel een hartaanval of een andere ernstige aandoening. Hierdoor nemen de klachten alleen nog maar toe en kun je in een vicieuze cirkel terechtkomen.

Hyperventilatie is een symptoom en geen ziekte en kent meerdere oorzaken. Als uitgesloten is dat een lichamelijk probleem - zoals bijvoorbeeld problemen met de schildklierwerking - de oorzaak is, kunnen we aannemen dat er sprake is van een reactie op spanning, psychische en emotionele overbelasting en disbalans. Ook opgekropte, niet geuite emoties zoals boosheid of onverwerkte emoties uit het verleden of angstigheid kunnen de klachten veroorzaken.

Bij veel mensen treedt hyperventilatie op na stressvolle of belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Een stelselmatige, veelal onbewuste overschrijding van de eigen grenzen is een andere belangrijke factor bij het ontstaan van de klachten. Bij mensen met persoonlijkheidskenmerken zoals perfectionisme, faalangst, hoge eisen stellen of een gebrek aan zelfvertrouwen zullen deze klachten eerder optreden.