Ik kies de overtuigingen die mij levensvreugde en groei brengen

Coaching

Als er behoefte ontstaat aan begeleiding bij grotendeels praktische en werk-gerelateerde vraagstukken is coaching een goede vorm van begeleiding. Coaching is voornamelijk gericht op het hier en nu.
De essentie van je hulpvraag is dat je knelpunten ervaart in je huidige functioneren. Samen werken we eerst aan het vaststellen van je persoonlijke doelen en brengen de weg daarheen in kaart. We kijken wat er nodig is om die doelen daadwerkelijk te bereiken. De belangrijkste vragen die aan de orde komen zijn: welk gedrags- of interactiepatroon doet zich keer op keer voor en op welke wijze houd je je probleem in stand.

Evenals bij psychosociale begeleiding is de kern van het coachen voor mij om de ander zijn eigen antwoorden te laten (her)ontdekken. Mijn manier van werken is breed en ik maak gebruik van verschillende methodieken zoals oplossingsgericht coachen, RET, Mindfullness, NLP, Transactionele Analyse en Systemisch Werk.

Wanneer coaching?
- wanneer je in je werk steeds tegen problemen oploopt die waarschijnlijk (mede) iets
  te maken hebben met je functioneren, maar waarbij je de vinger niet op de zere plek
  kunt leggen;
- wanneer je een betere balans wilt tussen werk en privé;
- wanneer je wilt werken aan het ontwikkelen van gedragsalternatieven.

Ervaring:  "Ria ik ben je dankbaar voor alle gesprekken en heb veel gehad aan de manier waarop jij feedback geeft, helder, duidelijk maar nooit bekritiserend".