Individuele assertiviteitscoaching

• Vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen uit angst voor afwijzing of kritiek?
• Zwicht je steeds weer voor verzoeken van anderen terwijl je
   het liefst ‘nee’ wilt zeggen?
• Lukt het je onvoldoende om de ruimte in te nemen die je waard bent/
   die je nodig hebt?
• Weet je vaak niet wat je wilt en voel je je eigen wensen en behoeften
   niet (meer)?
• Ben je geneigd het belang van de ander hoger in te schatten dan je eigen
   belangen, m.a.w. zorg je wél goed voor anderen maar niet voor jezelf?   
• Heb je de neiging om lastige situaties en conflicten uit de weg te gaan?
• Ervaar je hierdoor spanning, stressklachten en/of energieverlies en een gebrek
   aan zelfvertrouwen?


Lees hier mijn blog over dit onderwerp

Voor het zomernummer 2018 van Wendy werd ik geïnterviewd over assertiviteit:

 

Je kunt de eerste stappen zetten om je assertiviteit te vergroten in een individueel   
begeleidingstraject
. Hoe zou het zijn als je voortaan helder kunt overbrengen wat je
wérkelijk denkt, voelt en wilt? Als je je grenzen aan kunt geven en helder kunt
communiceren? ‘Assertief zijn’ wil zeggen: voor jezelf opkomen zonder daarbij een
ander te kwetsen. Iemand die assertief is, heeft meer zelfvertrouwen en straalt dat uit naar anderen.

"Ik wil de dingen niet laten sudderen omdat ik aarzel, twijfel of
bang ben voor de reactie van iemand."

"Hoe ben ik zo onzichtbaar geworden?"

"Ik ben té onzeker op mijn werk, zit strak gespannen achter mijn bureau.
Ben bang dat ze over me praten en zeg maar niks."

"Hoe kan ik vasthouden aan mijn eigen uitspraken als de ander het ermee oneens is".

Doel
Het doel van de begeleiding is dat je allereerst inzicht krijgt in gedachten en gevoelens
die ten grondslag liggen aan jouw subassertieve gedrag. Je gaat contact maken met je
persoonlijke krachtbron(nen). Je leert beter en effectiever voor jezelf opkomen in zowel
privé- als werksituaties.

De volgende thema’s komen daarbij o.a. aan de orde:

• grenzen voelen en aangeven
'nee' zeggen
• verzoeken doen
• helder en duidelijk communiceren
• omgaan met kritiek

Werkwijze

De individuele begeleiding is behalve verdiepend ook praktisch van opzet. We staan stil bij kernovertuigingen, valkuilen en overlevingsstrategieën die er nu toe leiden dat je niet goed voor jezelf durft en kunt opkomen. Of waardoor je geen ruimte durft in te
nemen: wat is jouw plek?
De begeleiding heeft – waar nodig - een theoretische onderbouwing.
Tussen de gesprekken in maak je thuisopdrachten. Assertieve vaardigheden leer je
vooral door te oefenen. Bij de individuele begeleiding oefen je met je begeleidster en
tussen de gesprekken in, in kleine stapjes ga je het geleerde in praktijk brengen.
Daarnaast leer je luisteren naar de signalen van je lichaam en adequaat te reageren
op spanning die je ervaart.

Resultaat
Als je jezelf beter kunt uiten en beter voor jezelf op kunt komen, ervaar je meer  
zelfwaardering en minder stress. Je treedt zelfbewuster op en kunt vaker vanuit een
bewuste keuze handelen. Je kunt duidelijker en meer ontspannen aangeven wat je
wel en niet wilt.  Zo neem je de regie over je leven meer in eigen hand en voel je je
energieker.

Kijk hier voor tarieven.

assertiviteit is gedrag dat iedereen kan leren