Kijk op mijn nieuwe 
       en uitgebreide 
      website  voor hulp bij
      burn-out en
     stressklachten

www.hulpbijburnoutenstress.nl

      ASSERTIVITEIT
   Geen nee kunnen zeggen?
      Bang voor kritiek?